Chi tiết tài liệu

Tên tài liệu Phiếu điều tra ICT-Index 2019
Loại tài liệu Phiếu khảo sát
Mô tả

Thực hiện Công văn số 2024/BTTTT-CNTT ngày 25/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2019 (ICT-Index 2019) đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đề nghị các đơn vị thuộc Bộ cung cấp số liệu theo mẫu.

Phiếu điều tra có ký số gửi về Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường trước ngày 15/7/2018 (bản mềm xin gửi về địa chỉ email lhlien@monre.gov.vn)  để Cục tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ gửi Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thông tin chi tiết xin liên hệ với Bà Lê Thị Hoàng Liên, Phòng Pháp chế và Quản lý hoạt động công nghệ thông tin, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, email: lhlien@monre.gov.vn

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Tệp đính kèm DT_Cc_so lieu ICT_2019.docx Phiếu-điều-tra-ICT-Index-2019.xlsx
 
 

Tìm kiếm