Chi tiết tài liệu

Tên tài liệu Thông tư ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản, cung cấp thông tin, dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường.
Loại tài liệu Xin ý kiến dự thảo văn bản
Mô tả

Tài liệu Họp, góp ý dự thảo Thông tư ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản, cung cấp thông tin, dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường.

- Thời gian: 9h00, thứ Năm, ngày 19 tháng 8 năm 2021.

- Hình thức: trực tuyến tại địa chỉ https://hoptructuyen3.monre.gov.vn/TT

- Thành phần: Các thành viên Tổ soạn thảo.

- Nội dung: Lấy ý kiến xây dựng dự thảo Thông tư.

 

Tệp đính kèm 1. Thuyet-minh_Thong-tu-luu-tru-TNMT-v1_11.8.2021_gui-TST.docx 2. Giay-moi-hop_Tosoanthao.pdf
 
 

Tìm kiếm