Chi tiết tài liệu

Tên tài liệu Dự thảo Thông tư ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản, cung cấp thông tin, dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường
Loại tài liệu Xin ý kiến dự thảo văn bản
Mô tả

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 7374/BTNMT-PC ngày 28/12/2020 và số 3971/BTNMT-PC ngày 19/7/2021;

Thực hiện Quyết định số 441/QĐ-BTNMT ngày 15/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Tổ soạn thảo Thông tư ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản, cung cấp thông tin, dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường.

Sau thời gian xây dựng, hoàn thiện, Tổ soạn thảo (gồm đại diện các Tổng cục, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ và các Vụ: Pháp chế, Kế hoạch - Tài chính, Khoa học và Công nghệ) đã hoàn thành Dự thảo Thông tư theo quy định. Đây cũng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) tổng hợp về thu nhận, lưu trữ, bảo quản, cung cấp dữ liệu, thông tin, tài liệu tài nguyên và môi trường (bổ sung quy định về lưu trữ điện tử), góp phần giảm số lượng VBQPPL nội dung còn trùng lặp theo định hướng của Bộ, thuận lợi trong quá trình thực thi, triển khai trong thực tiễn.

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường là đơn vị được Bộ giao chủ trì xây dựng, trân trọng đề nghị Quý đơn vị nghiên cứu, cho ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư trước ngày 20 tháng 9 năm 2021 để tiếp thu, tiếp tục hoàn thiện trình Bộ trưởng xem xét, ban hành.

Tài liệu gồm:

1. Dự thảo Thông tư

2. Thuyết minh Thông tư

3. Công văn xin ý kiến góp ý

Nguồn: Dinte

Tệp đính kèm 1. Du thao Thong-tu-luu-tru-TNMT.pdf 2. Thuyet minh_Thong-tu-luu-tru-TNMT-v1_30.8.2021.docx 3. Cong van xin y kien gop y Thong tu_Signed.pdf
 
 

Tìm kiếm