Chi tiết tài liệu

Tên tài liệu Dự thảo “Thông tư quy định thu nhận, cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên môi trường”
Loại tài liệu Tài liệu tham khảo
Mô tả

Tài liệu cuộc họp: Lấy ý kiến các thành viên Tổ soạn thảo về dự thảo Thông tư quy định về quản lý, cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường.

Tệp đính kèm Du-thao-Thong-tu-Quan-trac-TNMT_20220913_v3.3_gui-hop-TST.docx
 
 

Tìm kiếm