Nội dung văn bản

Trích yếu nội dung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường
Ngày bắt đầu 01/03/2017
Ngày kết thúc 30/04/2017
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Download

Tải văn bản

Chi tiết văn bản
 
 
 

Tìm kiếm