Liên hệ với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

+ Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Địa chỉ: 28 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 04.37548925
- Fax: 04.37548925
Mã kiểm tra
 
 

Tìm kiếm