Chi tiết sản phẩm

HỆ THỐNG THÔNG BÁO TƯ LIỆU
Mã sản phẩm: TBTL
Phiên bản: 1.0
Năm phát hành: 2008
Đơn vị sản xuất:
TT Công nghệ phần mềm và GIS
​Hệ thống thông báo tư liệu là hệ thống quản lý và thông báo các tư liệu đang được lưu trữ tại Trung tâm lưu trữ và dịch vụ thông tin môi trường – Cục Công nghệ thông tin. Hệ thống cho phép phân loại các tư liệu tài liệu theo cây thư mục đồng thời cho phép quản lý các chỉ tiêu và tài liệu một cách linh hoạt.
 
 

Tìm kiếm