Chi tiết sản phẩm

Trang web của Cục Công nghệ thông tin
Mã sản phẩm: CIREN.VN
Phiên bản: 1.0
Năm phát hành: 2009
Đơn vị sản xuất:
TT Công nghệ phần mềm và GIS
Trang web của Cục Công nghệ thông tin là trang thông tin điện tử chính thức của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trang web được xây dựng trên nền mã nguồn mở Joomla hiện đại nhất thế giới và phát triển thêm các chức năng phù hợp với nhu cầu cung cấp thông tin và điều hành của Cục.
 
 

Tìm kiếm