Chi tiết sản phẩm

HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI - CILIS
Mã sản phẩm: CiLIS 2006
Phiên bản: 1
Năm phát hành: 2007
Đơn vị sản xuất:
TT Công nghệ phần mềm và GIS
​CiLIS – CIREN Land Information System - Hệ thống thông tin đất đai do CIREN phát triển. Đây là một bộ các phần mềm được phát triển để phục vụ cho việc xây dựng Hệ thống thông tin đất đai(LIS).
 
 

Tìm kiếm