Chi tiết sản phẩm

CƠ SỞ DỮ LIỆU BẢN ĐỒ NỀN ĐỊA LÝ, TỶ LỆ 1:1.000.000
Mã sản phẩm: CiMap T1M
Phiên bản: 2.0
Năm phát hành: 2006
Đơn vị sản xuất:
TT Công nghệ phần mềm và GIS
​Trên cơ sở thực hiện dự án “Xây dựng CSDL tích hợp TNMT Quốc gia”, phần cơ sở hạ tầng thông tin địa lý Quốc gia ( VSDI ), Trung tâm Thông tin đã hoàn thành bộ bản đồ nền tỷ lệ 1:1.000.000 với 7 nhóm lớp thông tin
 
 

Tìm kiếm