Chi tiết sản phẩm

HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI VÀ MÔI TRƯỜNG
Mã sản phẩm: ELIS
Phiên bản: 1.0
Năm phát hành: 2008
Đơn vị sản xuất:
TT Công nghệ phần mềm và GIS
​ELIS là một trong những sản phẩm của chương trình SEMLA do Chính phủ Thụy Điển tài trợ cho Bộ Tài nguyên và Môi trườngELIS được xây dựng như là một giải pháp tổng thể cho thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường.ELIS đã và đang được triển khai tại 8 tỉnh SEMLA tài chợ là Hà Giang, Nghệ An, Bình Định, Phú Yên, Bà Rịa Vũng Tầu, Đồng Nai, và 2 tỉnh mở rộng là Thanh Hóa, Bắc Ninh
 
 

Tìm kiếm