Nội dung đề tài

Tiêu đề Nghiên cứu, ứng dụng giải pháp điện thoại internet (VoIP) mã nguồn mở để cung cấp khả năng truyền thông tiên tiến và thúc đẩy năng suất hiệu quả công việc
Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Huyền Quang
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cấp quản lý Cấp Cơ sở
Thời gian thực hiện 12 tháng
Cơ quan chủ quản Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên Môi trường
Trạng thái Hoàn thành
Tóm tắt
Chi tiết đề tài
Download
 
 
 

Tìm kiếm