Nội dung đề tài

TNMT.2015.08.07
Tiêu đề Nghiên cứu giải pháp mã nguồn mở trong giám sát hệ thống mạng thông tin ngành tài nguyên và môi trường
Chủ nhiệm đề tài KS.Lê Minh Quang
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cấp quản lý Cấp Bộ
Thời gian thực hiện 36
Cơ quan chủ quản Cục CNTT & DLTNMT
Trạng thái Hoàn thành
Tóm tắt Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng phần mềm giám sát hệ thống mạng thông tin ngành tài nguyên và môi trường sử dụng giải pháp mã nguồn mở
Chi tiết đề tài

Đánh giá tổng quan về hiện trạng và nhu cầu giám sát trong hệ thống mạng thông tin ngành tài nguyên và môi trường
Nghiên cứu và đánh giá các giải pháp giám sát hệ thống mạng
Nghiên cứu thiết kế giải pháp giám sát hiệu quả hoạt động trên hệ thống mạng thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

Xây dựng phần mềm giám sát hệ thống mạng thông tin ngành tài nguyên và môi trường.
Triển khai thử nghiệm
Phân tích đánh giá kết quả thử nghiệm, cải tiến phần mềm
Báo cáo tổng kết đề tài

Download
 
 
 

Tìm kiếm