Nội dung đề tài

TNMT.2017.09.03
Tiêu đề Nghiên cứu ứng dụng nền tảng Internet vạn vật (IoT- Internet of Things) trong quan trắc TN&MT, thử nghiệm quan trắc tài nguyên nước;
Chủ nhiệm đề tài KS. Nguyễn Huyền Quang
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cấp quản lý Cấp Bộ
Thời gian thực hiện 42
Cơ quan chủ quản Cục CNTT & DLTNMT
Trạng thái Đang thực hiện
Tóm tắt Đánh giá khả năng thống nhất, đồng bộ, hiện đại trong mạng lưới quan trắc khi ứng dụng nền tảng hệ sinh thái IoT, nâng cao chất lượng số liệu, dễ dàng tích hợp kết quả quan trắc và phân tích, dễ so sánh. - Xây dựng hệ thống thử nghiệm tích hợp các thiết bị cảm biến nguồn nước trên nền tảng hệ sinh thái IoT. - Xây dựng cổng thông tin dịch vụ tổng hợp để thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin dữ liệu quan trắc
Chi tiết đề tài

Nghiên cứu tổng quan về hệ sinh thái IoT, hiện trạng ứng dụng IoT tại một số ngành, lĩnh vực trên thế giới và ở Việt Nam
Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng hệ thống quan trắc tài nguyên nước
Nghiên cứu và đề xuất chuẩn và giải pháp công nghệ thu thập, tổ chức, khai thác dữ liệu quan trắc ứng dụng trên nền tảng IoT đối với lĩnh vực tài nguyên nước
Thử nghiệm triển khai mô hình thu thập, tổ chức, khai thác dữ liệu quan trắc Tài nguyên nước
Xây dựng phần mềm cổng thông tin dịch vụ tích hợp phục vụ thu thập, khai thác số liệu quan trắc tài nguyên nước ứng dụng trên nền tảng IoT

Download
 
 
 

Tìm kiếm