Nội dung đề tài

TNMT.2017.09.04
Tiêu đề Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật lưu trữ, quản lý và phân tích dữ liệu lớn (Big Data) - Thử nghiệm đối với dữ liệu khí tượng thủy văn;
Chủ nhiệm đề tài KS. Vũ Anh Tú
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cấp quản lý Cấp Bộ
Thời gian thực hiện 42
Cơ quan chủ quản Cục CNTT & DLTNMT
Trạng thái Hoàn thành
Tóm tắt Xây dựng giải pháp kỹ thuật lưu trữ, quản lý và phân tích dữ liệu lớn; - Thử nghiệm lưu trữ, quản lý và phân tích dữ liệu khí tượng thủy văn, sử dụng Big Data
Chi tiết đề tài

Nghiên cứu tổng quan giải pháp dữ liệu lớn
Nghiên cứu một số kỹ thuật cơ bản đối với giải pháp dữ liệu lớn
Nghiên cứu các giải pháp và yếu tố đảm bảo vận hành của hệ thống dữ liệu lớn
Nghiên cứu, đề xuất giải pháp công nghệ dữ liệu lớn phục vụ lưu trữ, phân tích và cung cấp dữ liệu vệ tinh himawari 8/9
Xây dựng phần mềm thử nghiệm giải pháp dữ liệu lớn trong lưu trữ, phân tích và cung cấp dữ liệu vệ tinh himawari 8/9
Thử nghiệm phần mềm và đánh giá kết quả

Download
 
 
 

Tìm kiếm