Nội dung đề tài

TNMT.2018.09.01
Tiêu đề Nghiên cứu giải pháp dự báo số liệu ngành tài nguyên và môi trường bằng phương pháp học máy, ứng dụng thử nghiệm dự báo xâm nhập mặn đối với các hệ thống sông
Chủ nhiệm đề tài KS. Nguyễn Đẩu Hoàng
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cấp quản lý Cấp Bộ
Thời gian thực hiện 42
Cơ quan chủ quản Cục CNTT & DLTNMT
Trạng thái Đang thực hiện
Tóm tắt Xây dựng giải pháp dự báo đối với số liệu ngành TNMT bằng phương pháp học máy; - Dự báo thử nghiệm xâm nhập mặn trên lưu vực sông Hậu
Chi tiết đề tài

Nghiên cứu về học máy, đánh giá hiện trạng và xu thế số liệu ngành TNMT phù hợp với việc sử dụng các phương pháp học máy
Nghiên cứu xây dựng mô hình dữ liệu cảnh báo, dự báo dựa trên các phương pháp học máy được chọn
Xây dựng phần mềm ứng dụng thử nghiệm dự báo xâm nhập mặn
Xây dựng quy trình khai thác và sử dụng
Báo cáo kết quả dự báo xâm nhập mặn cho lưu vực sông Hậu

Download
 
 
 

Tìm kiếm