Nội dung đề tài

TNMT.2018.09.02
Tiêu đề Nghiên cứu và áp dụng công nghệ lưu trữ đám mây cung cấp dịch vụ quản lý, chia sẻ dữ liệu phi cấu trúc, thử nghiệm cho hệ thống mail của Bộ TNMT
Chủ nhiệm đề tài KS. Lê Văn Hùng
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cấp quản lý Cấp Bộ
Thời gian thực hiện 42
Cơ quan chủ quản Cục CNTT & DLTNMT
Trạng thái Hoàn thành
Tóm tắt Thiết kế xây dựng dịch vụ quản lý, lưu trữ đám mây; - Áp dụng thử nghiệm đối với hệ thống mail của Bộ TNMT
Chi tiết đề tài

Đánh giá công nghệ lưu trữ đám mây trên thế giới và Việt Nam
Phân tích đánh giá hiện trạng hạ tầng, công nghệ, quản lý và chia sẻ dữ liệu phi cấu trúc của Bộ TN&MT
Đề xuất giải pháp, xây dựng hệ thống, quản lý và chia sẻ dữ liệu phi cấu trúc
Thiết kế, xây dựng hệ thống lưu trữ đám mây và cung cấp dịch vụ quản lý, chia sẻ dữ liệu

 

Download
 
 
 

Tìm kiếm