Nội dung đề tài

TNMT.2018.10.02
Tiêu đề Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và giải pháp công nghệ xây dựng phần mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ thi tuyển và thi nâng ngạch đối với công chức; thi tuyển và thăng hạng đối với viên chức tại Bộ Tài nguyên và Môi trường
Chủ nhiệm đề tài ThS. Phạm Tân Tuyến
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cấp quản lý Cấp Bộ
Thời gian thực hiện 36
Cơ quan chủ quản Cục CNTT & DLTNMT
Trạng thái Hoàn thành
Tóm tắt Xây dựng phần mềm quản lý thi tuyển, thi nâng ngạch đối với công chức, thi tuyển, thi thăng hạng viên chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Xây dựng, tích hợp ngân hàng câu hỏi đối với các môn thi bằng phần mềm; - Xây dựng được báo cáo hướng dẫn cơ chế vận hành, quản lý, khai thác hệ thống và phân công trách nhiệm cụ thể đến từng tổ chức, cá nhân tham gia có liên quan tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Chi tiết đề tài

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm xây dựng quy trình tổ chức thi tuyển và thi nâng ngạch đối với công chức; thi tuyển và thi thăng hạng đối với viên chức tại Bộ Tài nguyên và Môi trường trên môi trường mạng
Nghiên cứuXây dựng phần mềm quản lý thi tuyển tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Rà soát, nghiên cứu, cập nhập và xây dựng ngân hàng câu hỏi thi đối với Môn chuyên môn, nghiệp vụ thi bằng phần mềm và tích hợp vào hệ thống
Xây dựng Báo cáo hướng dẫn cơ chế vận hành, quản lý, khai thác hệ thống và phân công trách nhiệm cụ thể đến từng tổ chức, cá nhân tham gia có liên quan tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Triển khai thử nghiệm 

Download
 
 
 

Tìm kiếm