Nội dung đề tài

Tiêu đề Nghiên cứu đặc tả Catalogue Service 2.0 của OGC và đề xuất mô hình áp dụng trong việc xây dựng hệ thống CSDL tài nguyên và môi trường cấp địa phương
Chủ nhiệm đề tài ThS. Hoàng Thu Trang
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cấp quản lý Cấp Cơ sở
Thời gian thực hiện 18
Cơ quan chủ quản Cục CNTT & DLTNMT
Trạng thái Hoàn thành
Tóm tắt Nghiên cứu về nội dung của đặc tả Catalogue Service của OGC Nghiên cứu và đề xuất mô hình sử dụng Catalogue Service trong các hệ thống thông tin ngành TNMT.
Chi tiết đề tài

'-  Nghiên cứu tổng quan về vị trí và vai trò của đặc tả Catalogue Services của OGC, tầm quan trọng của việc ứng dụng đặc tả Catalogue Services đối với các hệ thống TNMT.
- Nghiên cứu chi tiết về nội dung đặc tả Catalogue Service của OGC.
- Nghiên cứu và đề xuất mô hình áp dụng Catalogue Service trong việc xây dựng hệ thống CSDL TN&MT cấp địa phương

Download
 
 
 

Tìm kiếm