Nội dung đề tài

CS.2020.09.03
Tiêu đề Nghiên cứu xây dựng quy trình nghiệp vụ về lưu trữ và thông tin, thư viện ngành tài nguyên và môi trường phù hợp với tiêu chuẩn TCVN/ISO
Chủ nhiệm đề tài KS. Đỗ Văn Thắng
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cấp quản lý Cấp Cơ sở
Thời gian thực hiện 12
Cơ quan chủ quản Cục CNTT & DLTNMT
Trạng thái Hoàn thành
Tóm tắt Xây dựng quy trình nghiệp vụ về Lưu trữ và Thông tin thư viện ngành tài nguyên và môi trường phù hợp với tiêu chuẩn TCVN/ISO
Chi tiết đề tài

'- Khảo sát, phân tích, đánh giá, xác định nhu cầu và khả năng áp dụng tiêu chuẩn TCVN/ISO trong công tác lưu trữ và thông tin thư viện.
- Nghiên cứu, phân tích, đề xuất quy trình nghiệp vụ về Lưu trữ tài liệu ngành tài nguyên và môi trường phù hợp với tiêu chuẩn TCVN/ISO.
- Nghiên cứu, phân tích, đề xuất quy trình nghiệp vụ về Thông tin Thư viện ngành tài nguyên và môi trường phù hợp với tiêu chuẩn TCVN/ISO.
- Thử nghiệm áp dụng Quy trình nghiệp vụ về công tác Lưu trữ và Thông tin Thư viện xây dựng trên cơ sở áp dụng tiêu chuẩn TCVN/ISO tại Trung tâm Thông tin lưu trữ và Thư viện tài nguyên môi trường quốc gia.

Download
 
 
 

Tìm kiếm