​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Huyện Nghi Xuân - tỉnh Hà Tĩnh là địa phương đầu tiên phối hợp Cục Chuyển đổi số quốc gia tập huấn công tác chuyển đổi số
Đăng bởi
Ngày 28/08/2023
Huyện Nghi Xuân - tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Cục Chuyển đối số quốc gia - Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn công tác chuyển đổi số. Đây là địa phương đầu tiên trong cả nước tiên phong thực hiện chủ trương này. Xem chi tiết...
Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng mang lại kết quả thực chất, bền vững
Đăng bởi
Ngày 19/05/2023
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã ký Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023. Xem chi tiết...
Phát động Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam Digital Awards năm 2023
Đăng bởi
Ngày 19/04/2023
Vietnam Digital Awards là chương trình thường niên do Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) chủ trì, Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT) bảo trợ. Giải thưởng tôn vinh những thành tựu chuyển đổi số xuất sắc của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và cá nhân, góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường từng vinh dự được trao giải Vietnam Digital Awards hạng mục “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc” Xem chi tiết...
Nhu cầu chữ ký số gia tăng giữa đại dịch giúp cổ phiếu công ty Nhật này tăng gấp 22 lần
Đăng bởi
Ngày 03/06/2020
Nắm bắt được xu thế tất yếu của tương lai đã khiến công ty Nhật thu lại quả ngọt giữa lúc đại dịch đang bùng phát. Xem chi tiết...
Đưa Nghị định quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số vào cuộc sống
Đăng bởi
Ngày 26/05/2020
Để đưa Nghị định quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số trong cơ quan nhà nước vào cuộc sống, Bộ TT&TT đã và sẽ tập trung triển khai một số việc, trong đó có việc xây dựng Cổng dữ liệu quốc gia. Xem chi tiết...
Bộ TNMT: Ban hành Quy chế tổ chức họp trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đăng bởi
Ngày 24/05/2020
Ngày 21/05/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản số 1151/QĐ-BTNMT về việc Ban hành Quy chế tổ chức họp trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết...
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hướng dẫn yêu cầu về chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp bộ, cấp tỉnh
Đăng bởi
Ngày 24/05/2020
Ngày 21/05/2020 Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 631/THH-THHT về việc hướng dẫn yêu cầu về chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp bộ, cấp tỉnh (Phiên bản 1.0). Xem chi tiết...
Thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020
Đăng bởi
Ngày 11/03/2019
Ngày 22/02/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 451a/BTTTT-KHTC về việc thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 Xem chi tiết...
Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030.
Đăng bởi
Ngày 26/12/2018
Ngày 08 tháng 11 năm 2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký Quyết định số 1497/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 (Chiến lược) trên các loại hình thông tin: báo chí, xuất bản, thông tin công cộng trên in-tơ-nét, thông tin cơ sở. Xem chi tiết...
Cắt giảm các điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin điện tử và Internet
Đăng bởi
Ngày 15/03/2018
Ngày 1/3/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Xem chi tiết...
Ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đăng bởi
Ngày 15/06/2017
​Quy chế này vừa được Bộ trưởng Trần Hồng Hà ký ban hành tại Quyết định số 2019/QĐ-BTNMT, ngày 1/9/2016. Xem chi tiết...
Quy chế về quản lý và sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, chứng thư số
Đăng bởi
Ngày 15/06/2017
​Cùng với việc ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc; ngày 01/9, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, chứng thư số tại Bộ Tài nguyên và Môi trường (Quyết định 2018/QĐ-BTNMT). Xem chi tiết...
Bộ TN&MT: Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin
Đăng bởi Nguyễn Cường - ảnh: Hoàng Minh
Ngày 14/06/2017
​Ngày 20/10, tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành TN&MT. Tới dự và chủ trì có Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong toàn Bộ. Xem chi tiết...
Bộ TN&MT: Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước
Đăng bởi Nguyễn Cường
Ngày 14/06/2017
​Ngày 8/7, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã triển khai cuộc họp báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tại Bộ TN&MT và phương hướng thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp tại Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin. Tới dự và chủ trì có Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc cùng đại diện lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc Bộ Xem chi tiết...
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đăng bởi CTTĐT
Ngày 14/06/2017
​Chiều ngày 7/4, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang đã có buổi làm việc với Cục Công nghệ thông tin về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015 và giai đoạn 2016 – 2020. Tham dự có Thứ trưởng Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT. Xem chi tiết...


​​
 
 ​