​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh
Đăng bởi
Ngày 31/12/2021
Ngày 8/11/2021 Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg về việc Quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh. Xem chi tiết...
Công bố danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Sơn La
Đăng bởi
Ngày 31/12/2021
Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Sơn La được công bố kèm theo Quyết định số: 2910/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Xem chi tiết...
Kế hoạch thực hiện lưu trữ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2021-2025
Đăng bởi
Ngày 30/12/2021
Thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025’’. Ngày 10 tháng 12 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản số 2425/QĐ-BTNMT về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện lưu trữ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2021-2025. Xem chi tiết...
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin quốc gia"
Đăng bởi
Ngày 23/06/2021
Ngày 21/6/2021 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 02/2021/TT-BTTTT về việc Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin quốc gia". Xem chi tiết...
Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc tiếp và làm việc với Tập đoàn Freeport-McMoRan, Hoa Kỳ
Đăng bởi
Ngày 05/07/2017
Sáng ngày 04/7, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đã có buổi tiếp và làm việc với đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Freeport-McMoRan và Tổng giám đốc Công ty Triple Plate Junction Limited. Tham dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Văn phòng Bộ. Xem chi tiết...

​​
 
 ​