​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Chuyển đổi số của thành phố Hồ Chí Minh năm 2023: Năm của dữ liệu số!
Đăng bởi
Ngày 28/08/2023
Với việc giữ vững vị trí thứ 2 về xếp hạng chỉ số chuyển đổi số DTI năm 2022, tiếp tục phát huy năm 2023, TP.HCM xác định chủ đề về chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh là dữ liệu số. Xem chi tiết...
Hệ thống dữ liệu về nhà ở và bất động sản phải đồng bộ với Luật Đất đai (sửa đổi)
Đăng bởi
Ngày 27/06/2023
Cho rằng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu là một trong những nội dung xuyên suốt Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Đại biểu Quốc hội Tạ Đình Thi đề nghị lấy hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu trong Luật Đất đai (sửa đổi) làm gốc, làm cơ sở để thiết kết, vận hành quản lý hệ thống thông tin về thị trường bất động sản. Xem chi tiết...
Đã có 57/63 tỉnh kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia.
Đăng bởi Văn phòng
Ngày 30/03/2023
Theo Báo cáo số 30/BC-BTNMT ngày 20/03/2023 về kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ đã hướng dẫn, phối hợp với các Sở TN&MT triển khai các dịch vụ công thiết yếu, kết nối cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030. Xem chi tiết...
Quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh
Đăng bởi
Ngày 31/12/2021
Ngày 8/11/2021 Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg về việc Quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh. Xem chi tiết...
Công bố danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Sơn La
Đăng bởi
Ngày 31/12/2021
Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Sơn La được công bố kèm theo Quyết định số: 2910/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Xem chi tiết...
Kế hoạch thực hiện lưu trữ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2021-2025
Đăng bởi
Ngày 30/12/2021
Thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025’’. Ngày 10 tháng 12 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản số 2425/QĐ-BTNMT về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện lưu trữ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2021-2025. Xem chi tiết...
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin quốc gia"
Đăng bởi
Ngày 23/06/2021
Ngày 21/6/2021 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 02/2021/TT-BTTTT về việc Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin quốc gia". Xem chi tiết...
Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc tiếp và làm việc với Tập đoàn Freeport-McMoRan, Hoa Kỳ
Đăng bởi
Ngày 05/07/2017
Sáng ngày 04/7, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đã có buổi tiếp và làm việc với đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Freeport-McMoRan và Tổng giám đốc Công ty Triple Plate Junction Limited. Tham dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Văn phòng Bộ. Xem chi tiết...

​​
 
 ​