Nội dung văn bản

Số hiệu 2613/QĐ-BTNMT
Trích yếu nội dung Về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên quản lý nhà nước, Đảng và đoàn thể nguồn ngân sách nhà nước năm 2022
Ngày ban hành 29/12/2021
Ngày có hiệu lực 29/12/2021
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt
Văn bản liên quan
Tải văn bản

Download

Chi tiết văn bản

Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên quản lý nhà nước, Đảng và đoàn thể nguồn ngân sách nhà nước năm 2022

 
 
 

Tìm kiếm