Nội dung văn bản

Số hiệu 1491/QĐ-BTNMT
Trích yếu nội dung Ban hành kế hoạch của Bộ thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030
Ngày ban hành 28/07/2021
Ngày có hiệu lực 28/07/2021
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt
Văn bản liên quan
Tải văn bản

Download

Chi tiết văn bản

Ban hành kế hoạch của Bộ thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030

 
 
 

Tìm kiếm